Zbigniew Obrzud

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Get Adobe Flash player

II licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 4/1/1, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW2K/00019107/2

                                                                                        OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                                                               nr KW SW2K/00019107/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2020r. o godz. 9:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul.Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 4/1/1, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019107/2 wraz z udziałem 5/100 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00010951/0.
Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu i składu pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa lokalu wg dokonanych pomiarów wynosi 49,40 m2 (w księdze wieczystej 48,95 m2) i skład lokalu – pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc, przedpokój, kotłownia  (w księdze wieczystej - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, schowek,  przedpokój). Lokal mieszkalny położony jest w poziomie parteru budynku.
Suma oszacowania wynosi 98 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 870,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie  93 1090 2330 0000 0005 9601 5908  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-01-2020r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. 
 
                                                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                        Zbigniew Obrzud

 

Podkategorie